• Nabór na stanowisko Radcy w Krajowym Biurze Wyborczym Delegaturze w Gdańsku - rozstrzygnięcie
  INFORMACJA O URZĘDNIKACH WYBORCZYCH
 • Zarządzenie Wojewody Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2018-2023
  Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku z dnia 22 lutego 2018 r. o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych oraz o liczbie urzędników w poszczególnych gminach.
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gdańsku o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lipusz.
  Stan rejestru wyborców na dzień 30 września 2017 r.
 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gdańsku o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bobowo.
  Wybory uzupełniające w toku kadencji rad 2014-2018
 • Terminarz akcji wyborczych odbywających się w toku kadencji samorządowej 2014-2018
  Wykaz zmian w składach: rad powiatów, miast na prawach powiatu i Sejmiku Województwa Pomorskiego w kadencji 2014-2018 r.