• Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gdańsku o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Lipusz.
    Stan rejestru wyborców na dzień 30 września 2017 r.
  • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gdańsku o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy Bobowo.
    Wybory uzupełniające w toku kadencji rad 2014-2018
  • Terminarz akcji wyborczych odbywających się w toku kadencji samorządowej 2014-2018
    Wykaz zmian w składach: rad powiatów, miast na prawach powiatu i Sejmiku Województwa Pomorskiego w kadencji 2014-2018 r.
  • Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców