• Stan rejestru wyborców na dzień 31 grudnia 2017 r.
  Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców
 • Stan rejestru wyborców na dzień 30 września 2017 r.
  Stan rejestru wyborców na dzień 30 czerwca 2017 r.
 • Stan rejestru wyborców na dzień 31 marca 2017 r.
  Stan rejestru wyborców na dzień 31 grudnia 2016 r.
 • Stan rejestru wyborców na dzień 30 września 2016 r.
  Stan rejestru wyborców na dzień 30 czerwca 2016 r.
 • Stan rejestru wyborców na dzień 31 marca 2016 r.
  Stan rejestru wyborców na dzień 31 grudnia 2015 r.