• INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Gdańsku o uprawnienia przysługujących osobom niepełnosprawnym uprawnionym do udziału w referendach lokalnych dotyczących odwołania organów jednostek samorządu terytorialnego przed upływem kadencji.