• Wybory przedterminowe Wójta Gminy Sztutowo zarządzone na dzień 23 października 2016 r.