• POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU z dnia 19 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Gminy Suchy Dąb
    POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU z dnia 19 września 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Sejmiku Województwa Pomorskiego
  • Zbiór postanowień Komisarza Wyborczego w sprawie wstąpień kandydatów na radnych
    Zbiór postanowień Komisarza Wyborczego w sprawie wygaśnięć mandatów radnych
  • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku o przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Pelplinie