• POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wstąpienia kandydata na radnego w skład Rady Powiatu Tczewskiego
  POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie wstąpienia kandydata na radnego w skład Rady Powiatu Tczewskiego
 • POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
  POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Powiatu Tczewskiego
 • POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Tczewskiego
  POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Subkowy
 • POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Choczewo
  POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Puck
 • POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Szemud
  POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego dotyczącego odwołania Prezydenta Miasta Sopotu przed upływem kadencji.