• POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lubichowo na okręgi wyborcze
  POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Tczewskiego
 • POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Przywidz na okręgi wyborcze
  POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Osiek na okręgi wyborcze
 • POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gniew na okręgi wyborcze
  POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie podziału Gminy Trąbki Wielkie na okręgi wyborcze
 • POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie podziału Gminy Tczew na okręgi wyborcze
  POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w postanowieniu Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie podziału Gminy Skarszewy na stałe okręgi wyborcze
 • POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Pelplin na okręgi wyborcze
  POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie podziału Gminy Cedry Wielkie na okręgi wyborcze