Państwowa Komisja Wyborcza - Terytorialne komisje wyborcze
  • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Gdańsku
    Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
  • Postanowienia Komisarza Wyborczego w sprawie zmian w składzie komisji terytorialnych