• Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 5 września 2018 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w Komunikacie Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 3 września 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 5 września 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 3 września 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie liczby mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie liczby mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.
    KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU II z dnia 16 sierpnia 2018 r. o miejscu, dniach i godzinach składania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego dla zgłaszania kandydatów w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  • KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU II z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie terminu i trybu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.