AKTUALNOŚCI

 • Wyniki wyborów samorządowych na obszarze województwa pomorskiego
 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Gdańsku z dnia 14 listopada 2018 r.
 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Gdańsku z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Gdańsku z dnia 3 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
 • Adresy stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Terminarz akcji wyborczych odbywających się w toku kadencji samorządowej 2014-2018
 • Wykaz zmian w składach: rad powiatów, miast na prawach powiatu i Sejmiku Województwa Pomorskiego w kadencji 2014-2018 r.

WYDARZENIA

 • Spotkanie Komisarza Wyborczego z uczestnikami II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” – Wybory samorządowe
 • Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur