• Wybory samorządowe 2018 r.
  Wybory samorządowe 2014 r.
 • Tekst ujednolicony uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Wybory samorządowe 2010 r.
 • Wybory samorządowe 2006 r.
  Wybory samorządowe 2002 r.
 • Wybory samorządowe 1998 r.
  Wybory i referenda w toku kadencji 2014-2018
 • Wybory i referenda w toku kadencji 2010-2014
  Wybory i referenda w toku kadencji 2006-2010