• Dostęp do informacji publicznej
  DYREKTOR KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO DELEGATURY W GDAŃSKU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO RADCY
 • Terminarz akcji wyborczych odbywających się w toku kadencji samorządowej 2018-2023
  Informacje Komisarza Wyborczego w Gdańsku II o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń i losowaniach składów obwodowych komisji wyborczych
 • Informacje Komisarza Wyborczego w Gdańsku I o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń i losowaniach składów obwodowych komisji wyborczych
  Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Wybory samorządowe odbędą się 21 października br.
  Zmiany w Kodeksie wyborczym