• Wybory uzupełniające do Rady Gminy Suchy Dąb w okręgu wyborczym nr 11 zarządzone na dzień 26 stycznia 2020 r.
  POSTANOWIENIE NR 1069/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
 • POSTANOWIENIE Nr 1071/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
  POSTANOWIENIE Nr 1072/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
 • POSTANOWIENIE Nr 1078/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Stary Dzierzgoń w okręgu wyborczym nr 4 zarządzone na dzień 26 stycznia 2020 r.
 • POSTANOWIENIE Nr 1067/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 30 października 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
  Wezwania do usunięcia wad zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego - wybory uzupełniające
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 2 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą
  Postanowienie nr 911/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 8 października 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu nr 734/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 17 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Skarszewy