• ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 2 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą
  Postanowienie nr 911/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 8 października 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu nr 734/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 17 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Skarszewy
 • Postanowiania Komisarza Wyborczego w Gdańsku I w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych z dnia 8 października 2019 r. (cz. 2)
  Postanowiania Komisarza Wyborczego w Gdańsku I w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych z dnia 9 października 2019 r.
 • Postanowiania Komisarza Wyborczego w Gdańsku II w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych od dnia 10 października 2019 r.
  Postanowiania Komisarza Wyborczego w Gdańsku I w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych z dnia 11 października 2019 r.
 • Postanowiania Komisarza Wyborczego w Gdańsku I w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych z dnia 12 października 2019 r. (cz. 1)
  Postanowiania Komisarza Wyborczego w Gdańsku I w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych z dnia 12 października 2019 r. (cz. 2)
 • Stan rejestru wyborców na dzień 30 września 2019 r.
  POSTANOWIENIE Nr 1054/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 15 października 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego