Wykaz zmian w składach: rad powiatów, miast na prawach powiatu i Sejmiku Województwa Pomorskiego w kadencji 2014-2018 r.
ZMIANY W SKŁADACH  RAD POWIATÓW KADENCJA 2014-2018
Powiat
Nr okręgu
Numer i nazwa listy
Przyczyna wygaśnięcia mandatu
STWIERDZENIE WYGAŚNIĘCIA MANDATU
OBSADZENIE MANDATU
Imię 
i nazwisko
radnego
Numer  i data 
uchwały/postanowienia
Publikacja  
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Pomorskiego
Numer  i data 
postanowienia
Komisarza
Publikacja  
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Pomorskiego
Imię  
i nazwisko
radnego
kartuski
4
Nr 10 KWW CHECZ Wybór na Wójta Gminy Somonino Marian KRYSZEWSKI Postanowienie Nr 28/2014 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 28 listopada 2014 r. DZ. URZ. WOJ. 2014.4316
Ogłoszony: 2014-12-08
Postanowienie Nr 69/2014 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z 17 grudnia 2014 r.  DZ. URZ. WOJ. 2015.103
Ogłoszony: 2015-01-16
Zbigniew Marcin DYSARZ
kościerski
2
Nr 4 KW Platforma Obywatelska RP Pisemne zrzeczenie się mandatu Grzegorz Tomasz ŚWITAŁA Postanowienie Nr 34/2015 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 11 marca 2015 r. DZ. URZ. WOJ. 2015.849 Ogłoszony: 2015-03-18 Postanowienie Nr 41/2015 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 9 kwietnia  2015 r.

 DZ. URZ. WOJ. 2015.1202
Ogłoszony: 2015-04-10

Katarzyna ZDROJEWSKA
kwidzyński
1
Nr 11 KWW OPS Pisemne zrzeczenie się mandatu Jerzy Stanisław GODZIK Postanowienie Nr 68/2014 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 17 grudnia 2014 r. DZ. URZ. WOJ. 2015.110
Ogłoszony: 2015-01-16
Postanowienie Nr 5/2015 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 8 stycznia 2015 r.  DZ. URZ. WOJ. 2015.117
Ogłoszony: 2015-01-16
Eligiusz Andrzej GEŁDON
1
Nr 11 KWW OPS Pisemne zrzeczenie się mandatu Andrzej Aleksy FORTUNA Postanowienie Nr 4/2015 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 8 stycznia 2015 r.  DZ. URZ. WOJ. 2015.116
Ogłoszony: 2015-01-16
Katarzyna Agnieszka OPACKA
2
Nr 1 Komitet Wyborczy PSL Pisemne zrzeczenie się mandatu Halina Zofia JABŁOŃSKA Postanowienie Nr 2/2015 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 8 stycznia 2015 r.  DZ. URZ. WOJ. 2015.114
Ogłoszony: 2015-01-16
Danuta Jolanta KOSEWSKA
2
Nr 6 KKW SLD Lewica Razem Pisemne zrzeczenie się mandatu Włodzimierz Bronisław DAWIDOWSKI Postanowienie Nr 3/2015 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 8 stycznia 2015 r.  DZ. URZ. WOJ. 2015.115
Ogłoszony: 2015-01-16
Andrzej BOŻEK
1
Nr 11 KWW OPS Odmowa złożenia ślubowania Roman Marek BERA Uchwała Nr I/8/2014 Rady Powiatu Kwidzyńskiego z dnia 1 grudnia 2014 r.   Postanowienie Nr 9/2015 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 8 stycznia 2015 r.  DZ. URZ. WOJ. 2015.118
Ogłoszony: 2015-01-16
Tomasz FREJNAGIEL
1
Nr 3 KW PiS Pisemne zrzeczenie się mandatu - powołanie na stanowisko Pomorskiego Wicekuratora Oświaty Marek STROCIAK Postanowienie Nr 25/2016 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z 30 maja 2016 r. DZ. URZ. WOJ. 2016.2038
Ogłoszony: 2016-06-02
Postanowienie Nr 34/2016 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 11 lipca 2016 r.  DZ. URZ. WOJ. 2016.2445
Ogłoszony: 2016-07-13
Ewa Bożena SCHNEIDER
malborski
2
Nr 6 KKW SLD Lewica Razem Wybór na Burmistrza Miasta Malborka Marek CHARZEWSKI Postanowienie Nr 59/2014 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z 8 grudnia 2014 r. DZ. URZ. WOJ. 2014.4456
Ogłoszony: 2014-12-17
Postanowienie Nr 6/2015 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 8 stycznia 2015 r.  DZ. URZ. WOJ. 2015.119
Ogłoszony: 2015-01-16
Zdzisław Edmund LESZCZYŃSKI
nowodworski
2
Nr 12 KWW Nasze Żuławy i Mierzeja Wybór na Wójta Gminy Stegna Ewa DĄBSKA Postanowienie Nr 62/2014 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z 8 grudnia 2014 r. DZ. URZ. WOJ. 2014.4459
Ogłoszony: 2014-12-17
Postanowienie Nr 8/2015 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 8 stycznia 2015 r.  DZ. URZ. WOJ. 2015.121
Ogłoszony: 2015-01-16
Jan Michał DROZD
1
Nr 4 KW Platforma Obywatelska RP Pisemne zrzeczenie się mandatu Tomasz Dawid SZCZEPAŃSKI Postanowienie Nr 35/2015 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z 11 marca 2015 r.

DZ. URZ. WOJ. 2015.848 Ogłoszony: 2015-03-18

Postanowienie Nr 44/2015 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 9 kwietnia 2015 r. DZ. URZ. WOJ. 2015.1197
Ogłoszony: 2015-04-10
Ireneusz Krzysztof STOLARZ
2
Nr 12 KWW Nasze Żuławy i Mierzeja Pisemne zrzeczenie się mandatu Jan Michał DROZD Postanowienie Nr 16/2016 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z 10 maja 2016 r. DZ. URZ. WOJ. 2016.1814
Ogłoszony: 2016-05-12
Postanowienie Nr 26/2016 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 8 czerwca 2016 r. DZ. URZ. WOJ. 2016.2134
Ogłoszony: 2016-06-09
Renata Zofia CICHOSZ
1
Nr 6 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD Lewica Razem Niezłożenie oświadczenia majątkowego Marcin BIAŁKOWSKI Uchwała Nr XLIV/294/2018 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 20 czerwca 2018 r. zgodnie z art. 387 § 1 w związku z art. 386 § 5 Kodeksu wyborczego uzupełniania składu rady o następną osobę z listy, nie dokonuje się w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji rad
2
Nr 10 KWW Porozumienie Samorządowe dla Żuław Śmierć Janusz Marian CHARLIŃSKI Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 1 sierpnia 2018 r. DZ. URZ. WOJ. 2018.3150 Ogłoszony: 2018-08-02
zgodnie z art. 387 § 1 w związku z art. 386 § 5 Kodeksu wyborczego uzupełniania składu rady o następną osobę z listy, nie dokonuje się w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji rad
pucki
4
Nr 1 Komitet Wyborczy PSL Pisemne zrzeczenie się mandatu Zygmunt Antoni DUDEK Postanowienie Nr 36/2015 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z 11 marca 2015 r. DZ. URZ. WOJ. 2015.847 Ogłoszony: 2015-03-18 Postanowienie Nr 42/2015 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 9 kwietnia 2015 r. DZ. URZ. WOJ. 2015.1296
Ogłoszony: 2015-04-16
Andrzej ROŻEK
starogardzki
2
Nr 10 KW Stowarzyszenie Nasz Starogard  Wybór na Prezydenta Miasta Starogard Gdański Janusz Marek STANKOWIAK Postanowienie Nr 61/2014 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z 8 grudnia 2014 r. DZ. URZ. WOJ. 2014.4458
Ogłoszony: 2014-12-17
Postanowienie Nr 7/2015 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 8 stycznia 2015 r.  DZ. URZ. WOJ. 2015.120
Ogłoszony: 2015-01-16
Ewa Barbara SOMMERFELD
2
Nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość Pisemne zrzeczenie się mandatu Jan KILIAN Postanowienie Nr 70/2015 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z 9 listopada 2015 r. DZ. URZ. WOJ. 2015.3372
Ogłoszony: 2015-11-13
Postanowienie Nr 73/2015 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 7 grudnia 2015 r. DZ. URZ. WOJ. 2015.4165
Ogłoszony: 2015-12-15
Jacek Feliks MARCZAK
sztumski
1
Nr 11 KWW OPS POWIŚLE Wybór na Burmistrza Dzierzgonia Elżbieta DOMAŃSKA Postanowienie Nr 26/2014 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z 28 listopada 2014 r. DZ. URZ. WOJ. 2014.4314
Ogłoszony: 2014-12-08
Postanowienie Nr 71/2014 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2014 r.  DZ. URZ. WOJ. 2015.104
Ogłoszony: 2015-01-16
Marek Grzegorz CIECIORA
4
Nr 10 KWW RAZEM DLA POWIŚLA Wybór na Burmistrza Miasta i Gminy Sztum Jan Leszek TABOR Postanowienie Nr 28/2014 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z 28 listopada 2014 r. DZ. URZ. WOJ. 2014.4316
Ogłoszony: 2014-12-08
Postanowienie Nr 57/2014 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z 8 grudnia 2014 r.  DZ. URZ. WOJ. 2014.4454
Ogłoszony: 2014-12-17
Jan Zbigniew ZWOLENKIEWICZ
tczewski
4
Nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość Wybór na Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin Patryk Jerzy DEMSKI Postanowienie Nr 60/2014 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 8 grudnia 2014 r. DZ. URZ. WOJ. 2014.4457
Ogłoszony: 2014-12-17
Postanowienie Nr 72/2014 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 22 grudnia 2014 r.  DZ. URZ. WOJ. 2015.111
Ogłoszony: 2015-01-16
Elżbieta Cecylia WIŚNIEWSKA
3
Nr 4 KW Platforma Obywatelska RP Pisemne zrzeczenie się mandatu Wojciech SZULC Postanowienie Nr 10/2015 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 9 stycznia 2015 r. DZ. URZ. WOJ. 2015.122
Ogłoszony: 2015-01-16
Postanowienie Nr 18/2015 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 20 stycznia 2015 r. DZ. URZ. WOJ. 2015.652
Ogłoszony: 2015-03-05
Jacek Antoni ORDOWSKI
1
Nr 4 KW Platforma Obywatelska RP Pisemne zrzeczenie się mandatu Jan Edward KULAS Postanowienie Nr 24/2015 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 5 lutego 2015 r. DZ. URZ. WOJ. 2015.653
Ogłoszony: 2015-03-05
Postanowienie Nr 39/2015 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 23 marca 2015 r. DZ. URZ. WOJ. 2015.981
Ogłoszony: 2015-03-24
Wojciech Stefan BORZYSZKOWSKI
4
Nr 11 KWW Kociewski Klub Regionalny Pisemne zrzeczenie się mandatu Andrzej STANUCH Postanowienie Nr 43/2015 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 9 kwietnia 2015 r. DZ. URZ. WOJ. 2015.1196 Ogłoszony: 2015-04-10 Postanowienie Nr 46/2015 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 7 maja 2015 r. DZ. URZ. WOJ. 2015.1539
Ogłoszony: 2015-05-08
Józef WASIUK 
2
Nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość Pisemne zrzeczenie się mandatu Zenon Henryk ŻYNDA Postanowienie Nr 6/2016 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 4 marca 2016 r. DZ. URZ. WOJ. 2016.973
Ogłoszony: 2016-03-08
Postanowienie Nr 8/2016 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 22 marca 2016 r. DZ. URZ. WOJ. 2016.1204
Ogłosznony: 2016-03-24
Piotr Eugeniusz ANTCZAK
4 Nr 11 KWW Kociewski Klub Regionalny Śmierć Józef WASIUK Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 7 lutego 2018 r.

DZ. URZ. WOJ.2018.500 Ogłoszony: 2018-02-09

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 21 lutego 2018 r.

DZ. URZ. WOJ. 2018.803 Ogłoszony: 2018-03-06

Tomasz Krzysztof CZERWIŃSKI
5 Nr 11 KWW Kociewski Klub Regionalny Pisemne zrzeczenie się mandatu Emilia Maria RZENIECKA Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 7 lutego 2018 r.

DZ. URZ. WOJ. 2018.501 Ogłoszony: 2018-02-09

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 28 marca 2018 r.

DZ. URZ.WOJ. 2018.1244 Ogłoszony: 2018-03-30

Stefan KATA
4 Nr 11 KWW Kociewski Klub Regionalny Pisemne zrzeczenie się mandatu Tomasz Krzysztof CZERWIŃSKI Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 6 czerwca 2018 r.

DZ. URZ. WOJ. 2018.2404 Ogłoszony: 2018-06-14

zgodnie z art. 387 § 1 w związku z art. 386 § 5 Kodeksu wyborczego uzupełniania składu rady o następna osobę z listy, nie dokonuje się w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji rad

gdański
3
Nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość powołanie na urząd Wojewody Pomorskiego (zakaz łączenia funkcji z mandatem radnego) Dariusz DRELICH Uchwała NR XVIII/120/2015 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 21 grudnia 2015 r.   Postanowienie Nr 2/2016 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 27 stycznia 2016 r. DZ. URZ. WOJ. 2016.301
Ogłosznony: 2016-02-01
Jan DYKTA
5
Nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość Pisemne zrzeczenie się mandatu Karolina HERMIN-BIERCEWICZ Postanowienie Nr 33/2016 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 24 czerwca 2016 r. DZ. URZ. WOJ. 2016.2313
Ogłoszony: 28.06.2016 
Postanowienie Nr 37/2016 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia  9 sierpnia 2016 r. DZ. URZ. WOJ. 2016.2920
Ogłoszony: 2016-08-10
Mariusz KOCIŃSKI
wejherowski
4
Nr 11 KWW Wspólny Powiat Pisemne zrzeczenie się mandatu Robert LORBIECKI Postanowienie Nr 22/2016 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 24 maja 2016 r. DZ. URZ. WOJ. 2016.2029
Ogłoszony: 2016-06-02
Postanowienie nr 31/2016 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 20 czerwca 2016 r. DZ. URZ. WOJ. 2016.2314
Ogłoszony: 28.06.2016
Danuta MILEWCZYK
ZMIANY W SKŁADACH  RAD MIAST NA PRAWACH POWIATU KADENCJA 2014-2018
Miasto
Nr okręgu
Numer i nazwa listy
Przyczyna wygaśnięcia mandatu
STWIERDZENIE WYGAŚNIĘCIA MANDATU
OBSADZENIE MANDATU
Imię 
i nazwisko
radnego
Numer  i data 
uchwały/postanowienia
Publikacja  
w  Dzienniku Urzędowym
Województwa
Pomorskiego
Numer  i data 
postanowienia
 Komisarza
Publikacja  
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Pomorskiego
Imię  
i nazwisko
radnego
Gdańsk 2 Nr 4
KW Platforma Obywatelska RP
Wybór na Prezydenta Miasta Gdańska Paweł Bogdan ADAMOWICZ Postanowienie Nr 58/2014 Komisarza Wyborczego w Gdańsku
z dnia 8 grudnia 2014 r.
DZ. URZ. WOJ. 2014.4455
Ogłoszony: 2014-12-17
Postanowienie Nr 65/2014 Komisarza Wyborczego w Gdańsku
z dnia 15 grudnia 2014 r.
 DZ. URZ. WOJ. 2014.4484
Ogłoszony: 2014-12-22
Marek BUMBLIS
2 Nr 4
KW Platforma Obywatelska RP
Pisemne zrzeczenie się mandatu Piotr Grzegorz GRZELAK Postanowienie Nr 70/2014 Komisarza Wyborczego w Gdańsku
z dnia 19 grudnia 2014 r.
DZ. URZ. WOJ. 2015.102
Ogłoszony: 2015-01-16
Postanowienie Nr 17/2015 Komisarza Wyborczego w Gdańsku
z dnia 20 stycznia 2015 r.
DZ. URZ. WOJ. 2015.654
Ogłoszony: 2015-03-05
Teresa WASILEWSKA
6 Nr 4
KW Platforma Obywatelska RP
Pisemne zrzeczenie się mandatu Małgorzata CHMIEL Postanowienie Nr 67/2015 Komisarza Wyborczego w Gdańsku
z dnia 9 listopada 2015 r.
DZ. URZ. WOJ. 2015.3369
Ogłoszony: 2015-11-13
Postanowienie Nr 74/2015 Komisarza Wyborczego w Gdańsku
z dnia 7 grudnia 2015 r.
DZ. URZ. WOJ. 2015.4166 Ogłoszony: 2015-12-15 Mariusz Piotr ANDRZEJCZAK
2 Nr 4
KW Platforma Obywatelska RP
Pisemne zrzeczenie się mandatu Aleksandra Maria DULKIEWICZ Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 20 marca 2017

DZ. URZ. WOJ. 2017.1180 Ogłoszony: 2017-04-05

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 12 kwietnia 2017 r.

DZ. URZ. WOJ. 2017.1361 Ogłoszony: 2017-04-14

Mateusz Jacek SKARBEK
4

Nr 4                               KW Platforma Obywatelska RP

Pisemne zrzeczenie się mandatu Mirosław ZDANOWICZ Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 23 maja 2018 r. DZ. URZ. WOJ. 2018.2216 Ogłoszony: 2018-05-28 zgodnie z art. 387 § 1 w związku z art. 386 § 5 Kodeksu wyborczego uzupełniania składu rady o następną osobę z listy, nie dokonuje się w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji rad
Gdynia 1 Nr 11
KWW Wojciecha Szczurka Samorządność
Odmowa złożenia ślubowania Bartosz Ryszard BARTOSZEWICZ Uchwała Nr I/4/14 Rady Miasta Gdynia
z dnia 1 grudnia 2014 r.

  Postanowienie Nr 63/2014 Komisarza Wyborczego w Gdańsku
z dnia 15 grudnia 2014 r.
 DZ. URZ. WOJ. 2014.4483
Ogłoszony: 2014-12-22
Marika DOMOZYCH
3 Nr 11
KWW Wojciecha Szczurka Samorządność
Odmowa złożenia ślubowania Marek STĘPA Uchwała Nr I/5/14 Rady Miasta Gdynia
z dnia 1 grudnia 2014 r.

  Andrzej Janusz KIESZKA
4 Nr 11
KWW Wojciecha Szczurka Samorządność
Odmowa złożenia ślubowania Bogusław STASIAK Uchwała Nr I/6/14 Rady Miasta Gdynia 
z dnia 1 grudnia 2014 r.

  Stanisław Bogdan SZWABSKI
5 Nr 11
KWW Wojciecha Szczurka Samorządność
Odmowa złożenia ślubowania Michał GUĆ Uchwała Nr I/7/14 Rady Miasta Gdynia
z  dnia 1 grudnia 2014 r.

  Sebastian Krzysztof JĘDRZEJEWSKI
2 Nr 3                                 KW Prawo i Sprawiedliwość Pisemne zrzeczenie się mandatu   Marcin Michał HORAŁA Postanowienie Nr 68/2015 Komisarza Wyborczego w Gdańsku
z dnia 9 listopada 2015 r.
DZ. URZ. WOJ. 2015.3370 Ogłoszony: 2015-11-13 Postanowienie Nr 75/2014 Komisarza Wyborczego w Gdańsku
z dnia 7 grudnia 2015 r.
DZ. URZ. WOJ. 2015.4167 Ogłoszony: 2015-12-15 Justyna Ewa WRÓBLEWSKA
4 Nr 3                                 KW Prawo i Sprawiedliwość Śmierć Jan KŁOSEK Postanowienie nr 11/2016 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 12 kwietnia 2016 r. DZ. URZ. WOJ. 2016.1766
Ogłoszony: 2016-05-16
Postanowienie Nr 17/2016 Komisarza Wyborczego w Gdańsku
z dnia 10 maja 2016 r.
DZ. URZ. WOJ. 2016.1815
Ogłoszony: 2015-05-12
Dorota Maria PŁOTKA
Sopot 1 Nr 11
KWW Platforma Sopocian Jacka Karnowskiego
Wybór na Prezydenta Miasta Sopotu Jacek Krzysztof KARNOWSKI Postanowienie Nr 25/2014 Komisarza Wyborczego w Gdańsku
z dnia 28 listopada 2014 r.
DZ. URZ. WOJ. 2014.4313
Ogłoszony: 2014-12-08
Postanowienie Nr 64/2014 Komisarza Wyborczego w Gdańsku
z dnia 15 grudnia 2014 r.
 DZ. URZ. WOJ. 2014.4482
Ogłoszony: 2014-12-22
Aleksandra Maria GOSK
2 Nr 11
KWW Platforma Sopocian Jacka Karnowskiego
Pisemne zrzeczenie się mandatu Marcin Karol SKWIERAWSKI Postanowienie Nr 67/2014 Komisarza Wyborczego w Gdańsku
z dnia 17 grudnia 2014 r.
DZ. URZ. WOJ. 2015.109
Ogłoszony: 2015-01-16
Postanowienie Nr 1/2015 Komisarza Wyborczego w Gdańsku
z dnia 8 stycznia 2015 r.
 DZ. URZ. WOJ. 2015.105
Ogłoszony: 2015-01-16
Jerzy Jan SMOLAREK
ZMIANY W SKŁADZIE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W KADENCJI 2014-2018
Rok
Nr okręgu
Numer i nazwa listy
Przyczyna wygaśnięcia mandatu
STWIERDZENIE WYGAŚNIĘCIA MANDATU
OBSADZENIE MANDATU
Imię 
i nazwisko
radnego
Numer  i data 
uchwały/postanowienia
Publikacja  
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Pomorskiego
Numer  i data 
postanowienia
 Komisarza
Publikacja 
w Dzienniku Urzędowym
Województwa
Pomorskiego
Imię  
i nazwisko
radnego
2015 1 Nr 4
KW Platforma Obywatelska RP
Pisemne zrzeczenie się mandatu Marek Zbigniew BIERNACKI Postanowienie Nr 20/2015 Komisarza Wyborczego w Gdańsku
z dnia 23 stycznia 2015  r.
DZ. URZ. WOJ. 2015.655
Ogłoszony: 2015-03-05
Postanowienie Nr 38/2015 Komisarza Wyborczego w Gdańsku
z dnia 23 marca 2015  r.
DZ. URZ. WOJ. 2015.994
Ogłoszony: 2015-03-24
Alicja Zenobia ZAJĄCZKOWSKA
2 Nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość Pisemne zrzeczenie się mandatu Waldemar BONKOWSKI Postanowienie Nr 69/2015 Komisarza Wyborczego w Gdańsku
z dnia 9 listopada 2015  r.
DZ. URZ. WOJ. 2015.3371
Ogłoszony: 2015-11-13
Postanowienie Nr 72/2015 Komisarza Wyborczego w Gdańsku
z dnia 26 listopada 2015  r.
DZ. URZ. WOJ. 2015.3650
Ogłoszony: 2015-12-01
Piotr Roman ZWARA
2017 2 Nr 4
KW Platforma Obywatelska RP
Pisemne zrzeczenie się mandatu Piotr WITTBRODT Postanowienie  Komisarza Wyborczego w Gdańsku
z dnia 11 stycznia 2017  r.
DZ. URZ. WOJ. 2017.173
 Ogłoszony: 2017-01-13
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 8 lutego 2017 r. DZ. URZ. WOJ. 2017.582 Ogłoszony: 2017.02.10 Karolina Justyna SZCZYGIEŁ
1 Nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość Śmierć Roman
GIEDROJĆ
Postanowienie  Komisarza Wyborczego w Gdańsku
z dnia 19 września 2017 r.

DZ. URZ. WOJ. 2017.3313 Ogłoszony: 2017-09-21

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 27 września 2017 r.

DZ. URZ. WOJ. 2017.3448 Ogłoszony: 2017-10-04

Mirosława Anna KACZYŃSKA
2
Nr 3 KW Prawo i Sprawiedliwość Pisemne zrzeczenie się mandatu Adam Wojciech ŚLIWICKI Postanowienie Komisarza wyborczego w Gdańsku z dnia 2 listopada 2017 r.

DZ. URZ. WOJ. 2017.3822 Ogłoszony: 2017-11-07

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 12 grudnia 2017 r.

DZ. URZ. WOJ. 2017.4480 Ogłoszony: 2017-12-13

Roman Witold DAMBEK
 • Drukuj
 • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
 • Data utworzenia:17-01-2017 11:43
  Wprowadził:Jakub Aleksandrowicz
 • Data modyfikacji:06-08-2018 10:35
  Wprowadził:Dominika Guzińska