• Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 10 maja 2019 r. o skreśleniu w okręgu wyborczym nr 1 z zarejestrowanej listy kandydata na posła do Parlamentu Europejskiego
  Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  Postanowienie nr 95/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu nr 82/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Stary Dzierzgoń
 • Postanowienie nr 90/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu nr 65/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Lichnowy
  Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku II w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych
 • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku I w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych
  INFORMACJE KOMISARZY WYBORCZYCH W GDAŃSKU Z DNIA 26 KWIETNIA 2019 R. O MOŻLIWOŚCI DOKONANIA DODATKOWYCH ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
 • Rozporządzenie MSZ z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do PE w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą
  Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego