• WZÓR ZGŁOSZENIA ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R.
  Postanowiania Komisarza Wyborczego w Gdańsku I w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych od dnia 1 października 2019 r.
 • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 12 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą
 • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Informacje Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 16 września 2019 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kadydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • POSTANOWIENIE Nr 729/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 17 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
  Informacje Komisarzy Wyborczych w Gdańsku z dnia 13 września 2019 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kadydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • POSTANOWIENIE 724/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 11 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
  POSTANOWIENIE Nr 723/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 11 września 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego