• Uchwała nr 15/2019 Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 6 września 2019 r. w sprawie odmowy rejestracji listy kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY w okręgu wyborczym nr 25 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Uchwała nr 14/2019 Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 6 września 2019 r. w sprawie odmowy rejestracji kandydata na senatora komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY w okręgu wyborczym nr 65 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Uchwała nr 12/2019 Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 4 września 2019 r. w sprawie uchylenia protokołu rejestracji oraz wszczęcia postępowania wyjaśniającego co do prawdziwości danych zawartych w wykazach podpisów popierających listę kandydata na senatora - Artura Szostaka, zgłoszonego przez komitet wyborczy pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY w okręgu wyborczym nr 65 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Uchwała nr 11/2019 Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 4 września 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania wyjaśniającego co do prawdziwości danych zawartych w wykazach podpisów popierających listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY w okręgu wyborczym nr 25 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Uchwała nr 10/2019 Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 4 września 2019 r. w sprawie odmowy rejestracji listy kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA w okręgu wyborczym nr 25 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Uchwała nr 9/2019 Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 3 września 2019 r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY w okręgu wyborczym nr 25 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. do usunięcia wad zgłoszenia
 • Uchwała nr 8/2019 Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 3 września 2019 r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI w okręgu wyborczym nr 25 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. do usunięcia wady zgłoszenia
  Uchwała nr 7/2019 Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ w okręgu wyborczym nr 25 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.do usunięcia wad zgłoszenia
 • Uchwała nr 6/2019 Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ w okręgu wyborczym nr 25 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.do usunięcia wad zgłoszenia
  Uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów w okręgu wyborczym nr 25 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.