• Uchwała nr 5/2019 Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 31 sierpnia 2019 r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ w okręgu wyborczym nr 25 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. do uzupełnienia wykazu podpisów wyborców popierających zgłoszenie
  Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku II w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku I w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 28 sierpnia 2019 r.
 • Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  UCHWAŁY OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GDAŃSKU W SPRAWIE ODMOWY REJESTRACJI LISTY KANDYDATÓW NA POSŁÓW LUB KANDYDATÓW NA SENATORA
 • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku I w sprawie podziału gmin (miast) na stałe obwody głosowania
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 13 sierpnia 2019 r.
 • Wyjaśnienia dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku II w sprawie podziału gmin (miast) na stałe obwody głosowania