• STAN REJESTRU WYBORCÓW NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2018 R.
  STAN REJESTRU WYBORCÓW NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 R.
 • Stan rejestru wyborców na dzień 31 marca 2018 r.
  Stan rejestru wyborców na dzień 31 grudnia 2017 r.
 • Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców
  Stan rejestru wyborców na dzień 30 września 2017 r.
 • Stan rejestru wyborców na dzień 30 czerwca 2017 r.
  Stan rejestru wyborców na dzień 31 marca 2017 r.
 • Stan rejestru wyborców na dzień 31 grudnia 2016 r.
  Stan rejestru wyborców na dzień 30 września 2016 r.