• Stan rejestru wyborców na dzień 31 grudnia 2004 r.
    Stan rejestru wyborców na dzień 30 września 2004 r.
  • Stan rejestru wyborców na dzień 30 czerwca 2004 r.
    Stan rejestru wyborców na dzień 31 marca 2004 r.