• Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Kartuzach w okręgu wyborczym Nr 5 zarządzone na dzień 15 marca 2015 r.
    Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej Rumi w okręgu wyborczym Nr 7 zarządzone na dzień 15 marca 2015 r.
  • Wybory uzupełniające do Rady Miasta Kościerzyna w okręgu wyborczym Nr 20 zarządzone na dzień 15 marca 2015 r.
    Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Chmielnie w okręgu wyborczym Nr 4 zarządzone na dzień 15 marca 2015 r.
  • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kaliska w okręgu wyborczym Nr 1 zarządzone na dzień 22 lutego 2015 r.