• Wybory przedterminowe Wójta Gminy Krokowa zarządzone na dzień 7 stycznia 2018 r.
    Wybory przedterminowe Wójta Gminy Sztutowo zarządzone na dzień 23 października 2016 r.