• Wykaz zmian w składach: rad powiatów, miast na prawach powiatu i Sejmiku Województwa Pomorskiego w kadencji 2014-2018 r.