• Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 3 marca 2019 r. w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych w mieście Gdańsk
  POSTANOWIENIE NR 187/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 2 marca 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w postanowieniach w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Gdańsk
 • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 2 marca 2019 r. w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych w mieście Gdańsk
  Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych w mieście Gdańsk
 • POSTANOWIENIE Nr 99/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta Gdańska na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych w mieście Gdańsk
 • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych w mieście Gdańsk
  POSTANOWIENIE NR 36/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w postanowieniach w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Gdańsk
 • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych w mieście Gdańsk
  POSTANOWIENIE NR 34/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego