• Postanowiania Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych
  Postanowiania Komisarzy Wyborczych w Gdańsku z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych
 • Postanowienie nr 440/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu nr 289/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Gdańsk
  Postanowienie nr 439/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu nr 274/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Sopot
 • Postanowienie nr 438/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu nr 267/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Przywidz
  Postanowienie nr 437/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu nr 260/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Starogard Gdański
 • POSTANOWIENIE Nr 89/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU II z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
  Postanowienie nr 90/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu nr 65/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Lichnowy
 • Postanowienie nr 95/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu nr 82/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Stary Dzierzgoń
  Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych