• Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • POSTANOWIENIE Nr 729/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 17 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
  POSTANOWIENIE 724/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 11 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
 • POSTANOWIENIE Nr 723/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 11 września 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego
  Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku I w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
 • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku II w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku I w sprawie podziału gmin (miast) na stałe obwody głosowania
 • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku II w sprawie podziału gmin (miast) na stałe obwody głosowania
  POSTANOWIENIE NR 171/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU II z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego