• POSTANOWIENIE NR 171/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU II z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
  Postanowienie Nr 167/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie rozwiązania komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Postanowienie Nr 170/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu nr 167/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie rozwiązania komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2019 r.
  Postanowiania Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 26 i 27 maja 2019 r. w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych
 • Postanowienie Nr 669/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie rozwiązania komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Postanowiania Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 25 maja 2019 r. w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych
 • Postanowienie nr 572/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu nr 256/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Starogard Gdański
  Postanowienie nr 139/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 25 maja 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu nr 73/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Prabuty
 • Postanowiania Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych
  Postanowiania Komisarza Wyborczego w Gdańsku II w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych (od dnia 23 maja 2019 r.)