• Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku I w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych z dnia 15 października 2018 r.
  Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku I w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych z dnia 13 października 2018 r.
 • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku I w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych od 11 października 2018 r.
  Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku I w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych do dnia 10 października 2018 r.
 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Gdańsku w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w postanowieniach o powołaniu obwodowych komisji wyborczych
  Postanowienia Komisarza Wyboczego w Gdańsku I w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
 • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska NR LVI/1637/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Gdańska odrębnych obwodów głosowania w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Gdańska, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta Gdańska zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
 • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku II w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych:
  Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku I w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych: