• Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Gdańsku o wynikach wyborów na obszarze województwa pomorskiego
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku o wylosowanych numerach do rad powiatów
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku o wylosowanych numerach list kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Pomorskiego
  Adresy stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., które złożyły zawiadomienia o swoim utworzeniu Komisarzowi Wyborczemu w Gdańsku
 • Wykaz komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Gdańsku - stan na 25 lutego 2015 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku w sprawie liczby mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. w poszczególnych miastach i gminach właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Gdańsku
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r