Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Rejestr zmian
  • Data utworzenia25-01-2016 21:19
    Wprowadził:Bartosz Goździk
  • Data modyfikacji01-04-2016 11:08
    Wprowadził:Bartosz Goździk