• Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 21 września 2010 r. w sprawie liczby mieszkańców w poszczególnych gminach województwa pomorskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r.
  OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Gdańsku z dnia 29 października 2010 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 • KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 28 października 2010 r. w sprawie terminu oraz zasad losowania numerów dla list kandydatów na radnych do rad powiatów zarejestrowanych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
  KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 28 października 2010 r. w sprawie terminu oraz zasad losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Pomorskiego w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
 • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku w sprawie zmian w składach terytorialnych komisji wyborczych
  Informacje o składach terytorialnych komisji wyborczych będących w zasięgu działania Komisarza Wyborczego w Gdańsku
 • Postanowienie Nr 12/10 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 7 października 2010 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 21 września 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Gdańsku
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 21 września 2010 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
  Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 21 września 2010 r. w sprawie trybu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego