• Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku w sprawie trybu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku w sprawie terminu oraz zasad losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Pomorskiego
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku w sprawie liczby mieszkańców w poszczególnych gminach województwa pomorskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r.