• Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie wyników wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa pomorskiego przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r.
    Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 15 listopada 2006 r. w sprawie wyników wyborów do rad na obszarze województwa pomorskiego przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r.
  • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gdańsku o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa pomorskiego przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r., oraz w dniu 26 listopada 2006 r.
    Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 10 grudnia 2006 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 27 listopada 2006 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r. i w dniu 26 listopada 20