• K O M U N I K A T Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 27 listopada 2014 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 4 marca 2015 r.
 • KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 24 listopada 2015 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 9 grudnia 2015 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 09 grudnia 2015 r.
  KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Gdańsku w sprawie sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych przeprowadzonych w toku kadencji w latach 2010-2014
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku w sprawie miejsca, czasu i terminu składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych
  Limity wydatków komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Gdańsku
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 8 marca 2011 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych do wglądu
  Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych