• Postanowienie Nr 12/10 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 7 października 2010 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych