• OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa pomorskiego
    OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU z dnia 6 grudnia 2010 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa pomorskiego
  • OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU z dnia 20 grudnia 2010 r.