Komisarze wyborczy
  • Pełniący obowiązki Komisarza Wyborczego w Gdańsku I - Jakub ALEKSANDROWICZ

    Komisarz Wyborczy w Gdańsku I

    Jakub ALEKSANDROWICZ

    Komisarz Wyborczy w Gdańsku II