Komisarze wyborczy
  • Marek JASIŃSKI

    Komisarz Wyborczy w Gdańsku I

    Jakub ALEKSANDROWICZ

    Komisarz Wyborczy w Gdańsku II