• Uchwała Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie podziału na okręgi wyborcze w wyborach do sejmiku województwa
    Uchwały rad powiatów w sprawie okręgów wyborczych
  • Uchwały rad gmin (miast) w sprawie okręgów wyborczych
    Uchwały w sprawie podziału na obwody głosowania (stałe) - stan na 1 września 2006 r.