• Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Przywidz - 20 kwietnia 2008 r.
    Referendum gminne w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Sopotu - 17 maja 2009 r.
  • Referendum gminne w sprawie odwołania Rady Gminy oraz Wójta Gminy Przywidz - 20 września 2009 r.