• KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 27 września 2018 r.
  KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 27 września 2018 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 26 września 2018 r.
  Informacje Komisarza Wyborczego w Gdańsku II o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń i losowaniach składów obwodowych komisji wyborczych
 • Informacje Komisarza Wyborczego w Gdańsku I o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń i losowaniach składów obwodowych komisji wyborczych
  KOMUNIKAT Komisarzy Wyborczych w Gdańsku z dnia 14 września 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz w wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • KOMUNIKAT KOMISARZY WYBORCZYCH W GDAŃSKU I i II z dnia 19 września 2018 r. o sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 5 września 2018 r. o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w Komunikacie Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 3 września 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 5 września 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 3 września 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.