Adresy stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Adresy stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


według zawiadomień przekazanych Komisarzowi Wyborczemu w Gdańsku I przez pełnomocników komitetów wyborczych zgodnie z art. 102 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349)
Nazwa komitetu wyborczego Adres strony internetowej Termin na złożenie zawiadomienia Data złożenia zawiadomienia Uwagi
KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE NA PLUS http://kwpnp.tczew.pl/ 29.08.2018 31.08.2018  
KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE INICJATYWA SAMORZĄDOWA http://www.inicjatywa.org.pl/ 03.09.2018 03.09.2018  
KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE
„NASZ STAROGARD”
http://nasz-starogard.pl/ 24.08.2018 03.09.2018  
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NARODOWEGO FRONTU POLSKIEGO-WOJCIECHA OLSZAŃSKIEGO http://kwwnfp.pl/ 03.09.2018 03.09.2018  
KOMITET WYBORCZY
STOWARZYSZENIE KOCIEWSKIE
http://www.stowarzyszeniekociewskie.pl/ 03.09.2018 12.09.2018  
według zawiadomień przekazanych Komisarzowi Wyborczemu w Gdańsku II przez pełnomocników komitetów wyborczych zgodnie z art. 102 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349)
Nazwa komitetu wyborczego Adres strony internetowej Termin na złożenie zawiadomienia Data złożenia zawiadomienia Uwagi
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
NASZE ŻUŁAWY I MIERZEJA
https://kwwnzm.tujest.pl/ 28.08.2018 28.08.2018  
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
SAMORZĄD TWORZĄ OBYWATELE
https://kww100.blogspot.com/ 03.09.2018 29.08.2018  
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIŚLAŃSKA KOALICJA OBYWATELI http://www.kwwpko.pl/ 29.08.2018 29.08.2018  
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW
NASZ MALBORK 2018
http://www.kwwnaszmalbork2018.pl/ 31.08.2018 03.09.2018  
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OBYWATELSKIE POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE http://kwwops.blogspot.com/ 06.09.2018 05.09.2018  
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA POWIŚLA http://razemdlapowisla.pl/ 31.08.2018 06.09.2018  
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BEZPIECZNE GMINY PLUS http://www.kwwbezpiecznegminyplus.pl/ 11.09.2018 13.09.2018  
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SPOŁECZNO - SAMORZĄDOWE http://www.kwwporozumieniespolecznosamorzadowe.cba.pl/ 03.09.2018 20.09.2018  
  • Drukuj
  • Pobierz w PDF
Rejestr zmian
  • Data utworzenia:29-08-2018 15:18
    Wprowadził:Dominika Guzińska
  • Data modyfikacji:20-09-2018 18:12
    Wprowadził:Dominika Guzińska