• Postanowienie Nr 170/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu nr 167/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie rozwiązania komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2019 r.
  Postanowienie Nr 167/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie rozwiązania komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Postanowienie Nr 669/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie rozwiązania komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku II w sprawie zmian w składach terytorialnych komisji wyborczych
 • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku I w sprawie zmian w składach terytorialnych komisji wyborczych
  Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Gdańsku w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w postanowieniach o powołaniu terytorialnych komisji wyborczych
 • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku I w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych:
  Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku II w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych:
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku I o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
  Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku II o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych