• Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku II w sprawie zmian w składach terytorialnych komisji wyborczych
  Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku I w sprawie zmian w składach terytorialnych komisji wyborczych
 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Gdańsku w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w postanowieniach o powołaniu terytorialnych komisji wyborczych
  Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku I w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych:
 • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku II w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych:
  Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku I o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku II o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast