• Wybory przedterminowe Prezydenta Miasta Gdańska zarządzone na dzień 3 marca 2019 r.