• KOMUNIKAT KOMISARZY WYBORCZYCH W GDAŃSKU z dnia 6 lutego 2019 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach zarządzonych w trakcie kadencji 2018-2023
  KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Sztutowo zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019 r.
 • KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 28 kwietnia 2019 r. w sprawie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Suchy Dąb zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019 r.
  KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 28 kwietnia 2019 r. w sprawie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pelplinie zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019 r.
 • KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 28 kwietnia 2019 r. w sprawie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kaliska zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019 r.
  KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Cedry Wielkie zarządzonych na dzień 28 kwietnia 2019 r.
 • KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pszczółki zarządzonych na dzień 3 marca 2019 r.
  KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Ryjewo zarządzonych na dzień 24 marca 2019 r.
 • KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach przedterminowych Prezydenta Miasta Gdańska zarządzonych na dzień 3 marca 2019 r.
  KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 16 pażdziernika 2019 r. w sprawie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Dzierzgoniu zarządzonych na dzień 14 lipca 2019 r.