• KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 23 października 2019 r. w sprawie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Dzierzgoniu zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2019 r.
  KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 21 października 2019 r. w sprawie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Stegna zarządzonych na dzień 15 września 2019 r.
 • KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 21 października 2019 r. w sprawie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Gardeja zarządzonych na dzień 14 lipca 2019 r.
  KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 16 października 2019 r. w sprawie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Dzierzgoniu zarządzonych na dzień 14 lipca 2019 r.
 • KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach przedterminowych Prezydenta Miasta Gdańska zarządzonych na dzień 3 marca 2019 r.
  KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Ryjewo zarządzonych na dzień 24 marca 2019 r.
 • KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pszczółki zarządzonych na dzień 3 marca 2019 r.
  KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Cedry Wielkie zarządzonych na dzień 28 kwietnia 2019 r.
 • KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 28 kwietnia 2019 r. w sprawie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kaliska zarządzonych na dzień 20 stycznia 2019 r.
  KOMUNIKAT KOMISARZY WYBORCZYCH W GDAŃSKU z dnia 6 lutego 2019 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach zarządzonych w trakcie kadencji 2018-2023