• Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku I w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
    Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku II w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
  • Wnioski w sprawie zmiany podziału na obwody głosowania i zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych
    Rozporządzenie MSZ z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do PE w Rzeczypospolitej Polskiej w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą