• Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku II w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
    ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH z dnia 12 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą
  • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku I w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
    Wnioski w sprawie zmiany podziału na obwody głosowania i zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych