• PROTOKÓŁ WYBORÓW POSŁÓW W OKRĘGU WYBORCZYM NR 25
    Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów pomiędzy listy kandydatów na posłów
  • Protokół wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 25 na listy kandydatów na posłów
    Protokół wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym nr 65
  • Protokół wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym nr 66
    Protokół wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym nr 67