Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku z dnia 29 listopada 2021 r. o trwającej rekrutacji i zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych.

INFORMACJA

Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku

z dnia 29 listopada 2021 r.

o trwającej rekrutacji i zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych.

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku przyjmuje zgłoszenia kandydatów na urzędników wyborczych w następujących gminach:

Gmina

Liczba urzędników

wyborczych

Powiat nowodworski

gm. Nowy Dwór Gdański

1

Zasady dokonywania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych.

 1. Dokumenty zgłoszeniowe kandydaci mogą:

 • kierować na adres e-mailowy: Pokaż adres e-mail (w takim przypadku oryginały dokumentów muszą wpłynąć niezwłocznie do Delegatury),

 • nadesłać pocztą na adres: Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku, 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27.

 1. Zgłoszenie powinno zawierać:
 • czytelnie wypełniony formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych (M. P. z 2018 r. poz. 856),

 • kopię   dyplomu   potwierdzającego  posiadanie   przez   kandydata wyższego wykształcenia poświadczoną za zgodność z oryginałem.

Dla ułatwienia kontaktu z kandydatem proszę o podanie na formularzu zgłoszeniowym numeru telefonu.

 1. Urzędnikiem  wyborczym  dla  obszaru  danej  gminy  może  zostać (art. 191c § 1 Kodeksu wyborczego):

 • pracownik urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych,

 • inna osoba mająca co najmniej 5 - letni staż pracy w urzędach lub jednostkach, o których mowa powyżej.

 1. Zgodnie z treścią art. 191b Kodeksu wyborczego urzędnika wyborczego dotyczą między innymi następujące zakazy:

 • urzędnikiem wyborczym nie może być osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej (art. 191b § 1 Kodeksu wyborczego),
 
 • Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba zatrudniona w urzędzie gminy, gminnej jednostce organizacyjnej lub osobie prawnej, w gminie, w której miałaby wykonywać swoją funkcję (art. 191b § 1 Kodeksu wyborczego),

 • urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych, ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją (art. 191b § 3 Kodeksu wyborczego),

 • urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (art. 191b § 4 Kodeksu wyborczego).

 1. Szczegółowe zasady powoływania, odwoływania oraz zakres zadań urzędnika wyborczego reguluje ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy, uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych (M. P. z 2018 r. poz. 856) oraz uchwała nr 5/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego
  (M. P. z 2019 r. poz. 260).

Dyrektor Delegatury

/-/ Mirosława Torłop

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  29-11-2021 15:15

  Wprowadził:

  Dominika Guzińska

 • Data modyfikacji

  29-11-2021 15:16

  Wprowadził:

  Dominika Guzińska

Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk, jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki

Zamknij