AKTUALNOŚCI

 • Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku z dnia 22 lutego 2018 r. o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych oraz o liczbie urzędników w poszczególnych gminach
 • Komunikat Komisarza Wyborczego z dnia 28 lutego 2018 r. - udostępnianie do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Suchy Dąb w okręgu wyborczym Nr 6
 • POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie wstąpienia kandydata na radnego w skład Rady Powiatu Tczewskiego
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Puck w okręgu wyborczym Nr 20 zarządzone na dzień 15 kwietnia 2018 r.
 • POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Puck
 • Terminarz akcji wyborczych odbywających się w toku kadencji samorządowej 2014-2018
 • Wykaz zmian w składach: rad powiatów, miast na prawach powiatu i Sejmiku Województwa Pomorskiego w kadencji 2014-2018 r.

WYDARZENIA

 • Spotkanie Komisarza Wyborczego z uczestnikami II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” – Wybory samorządowe
 • Weszła w życie nowelizacja Kodeksu wyborczego
 • Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur