AKTUALNOŚCI

 • POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Lubichowo na okręgi wyborcze
 • POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Powiatu Tczewskiego
 • POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Przywidz na okręgi wyborcze
 • POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Osiek na okręgi wyborcze
 • POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gniew na okręgi wyborcze
 • POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie podziału Gminy Trąbki Wielkie na okręgi wyborcze
 • POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie podziału Gminy Tczew na okręgi wyborcze
 • POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w postanowieniu Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie podziału Gminy Skarszewy na stałe okręgi wyborcze
 • POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Pelplin na okręgi wyborcze
 • POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie podziału Gminy Cedry Wielkie na okręgi wyborcze
 • POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU II z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie sprostowania oczywistych omyłek pisarskich w postanowieniu Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stary Dzierzgoń na okręgi wyborcze
 • POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU II z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stary Dzierzgoń na okręgi wyborcze
 • POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie podziału Gminy Skarszewy na stałe okręgi wyborcze
 • POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin
 • POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Gdańska
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 5 kwietnia 2018 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 4 kwietnia 2018 r.
 • Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku z dnia 22 lutego 2018 r. o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych oraz o liczbie urzędników w poszczególnych gminach
 • Terminarz akcji wyborczych odbywających się w toku kadencji samorządowej 2014-2018
 • Wykaz zmian w składach: rad powiatów, miast na prawach powiatu i Sejmiku Województwa Pomorskiego w kadencji 2014-2018 r.

WYDARZENIA

 • Spotkanie Komisarza Wyborczego z uczestnikami II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” – Wybory samorządowe
 • Weszła w życie nowelizacja Kodeksu wyborczego
 • Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur