AKTUALNOŚCI

 • POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Gdańska NR LVI/1637/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia na terenie miasta Gdańska odrębnych obwodów głosowania w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta Gdańska, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta Gdańska zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
 • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku II w sprawie zmian w składach terytorialnych komisji wyborczych
 • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku I w sprawie zmian w składach terytorialnych komisji wyborczych
 • Adresy stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Gdańsku
 • Zmiany w Kodeksie wyborczym
 • Terminarz akcji wyborczych odbywających się w toku kadencji samorządowej 2014-2018
 • Wykaz zmian w składach: rad powiatów, miast na prawach powiatu i Sejmiku Województwa Pomorskiego w kadencji 2014-2018 r.

WYDARZENIA

 • Spotkanie Komisarza Wyborczego z uczestnikami II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” – Wybory samorządowe
 • Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur

Czas do otwarcia lokali wyborczych

Wybory w dniu 21 października 2018 r.

66 dni
18 godzin 10 minut 42 sekund

Godziny otwarcia lokali: 7:00 - 21:00