więcej

Adresy stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Adresy stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
(według zawiadomień przekazanych Komisarzowi Wyborczemu w Gdańsku I i Komisarzowi Wyborczemu w Gdańsku II przez pełnomocników komitetów wyborczych
zgodnie z art. 102 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408)
Organ rejestrujący Nazwa Data złożenia zawiadomienia Adres strony www
Komisarz Wyborczy w Gdańsku I KOMITET WYBORCZY POROZUMIENIE NA PLUS 5 marca 2024 r. https://kwpnp.pl
Komisarz Wyborczy w Gdańsku I KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "NASZ STAROGARD” 4 marca 2024 r. https://nasz-starogard.pl
Komisarz Wyborczy w Gdańsku I KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE KOCIEWSKIE 29 lutego 2024 r. https://stowarzyszenie-kociewskie.com
Komisarz Wyborczy w Gdańsku I KOMITET WYBORCZY MIESZKAŃCY DLA SOPOTU 5 marca 2024 r. https://mieszkancydlasopotu.pl
Komisarz Wyborczy w Gdańsku I KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE SAMORZĄD ODNOWA 7 marca 2024 r. https://kwstowarzyszeniesamorzadodnowa.pl
Komisarz Wyborczy w Gdańsku I KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOCHAM GDAŃSK - KANDYDACI NIEZALEŻNI 26 marca 2024 r. https://kocham.gdansk.pl/
Komisarz Wyborczy w Gdańsku I KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TAK! DLA POWIATU GDAŃSKIEGO 5 marca 2024 r. https://takdlapowiatugdanskiego.github.io/tdpg/
Komisarz Wyborczy w Gdańsku I KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DZIAŁAMY WERONIKI CHMIELOWIEC 7 marca 2024 r. https://dzialamyprg.wixsite.com/kwwdzialamyweroniki
Komisarz Wyborczy w Gdańsku I KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOCHAM SOPOT 6 marca 2024 r. https://kochamsopot.pl
Komisarz Wyborczy w Gdańsku I KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ODPOWIEDZIALNA GMINA PRUSZCZ GDAŃSKI 7 marca 2024 r. https://odpowiedzialnagmina.pl
Komisarz Wyborczy w Gdańsku I KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOMITET OBYWATELSKI JAN KULAS 2024 12 marca 2024 r. https://jankulas.pl
Komisarz Wyborczy w Gdańsku I KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW  „WSPÓLNIE DLA TCZEWA” 8 marca 2024 r. https://kwwwspolniedlatczewa.pl
Komisarz Wyborczy w Gdańsku I KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA DLA SOPOTU MAGDALENY CZARZYŃSKIEJ-JACHIM 3 kwietnia 2024 r. https://koalicjadlasopotu.pl/
Komisarz Wyborczy w Gdańsku I KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TRZECIA SIŁA 7 marca 2024 r. https://trzecia-sila.pl
Komisarz Wyborczy w Gdańsku I KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW SPOŁECZNY GDAŃSK - MIASTO DLA LUDZI 7 marca 2024 r. https://spolecznygdansk.pl
Komisarz Wyborczy w Gdańsku I KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNA GDAŃSKA DROGA 2050 27 marca 2024 r. https://wspolnagdanskadroga.pl/
Komisarz Wyborczy w Gdańsku I KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KONFEDERACI BEZPARTYJNI POLSKA JEST JEDNA DLA POMORZA 5 marca 2024 r. https://kwwkonfederacibezpartyjnipjjpomorze.net
Komisarz Wyborczy w Gdańsku I KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY POWIAT GDAŃSKI 5 marca 2024 r. https://wspolnypowiatgdanski.github.io/wpg/
Komisarz Wyborczy w Gdańsku I KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOCIEWSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA 6 marca 2024 r. https://kociewskainicjatywa.pl
Komisarz Wyborczy w Gdańsku I KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NADZIEJA ODWAGA WOLNOŚĆ 7 marca 2024 r. https://now-starogard.pl
Komisarz Wyborczy w Gdańsku I KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW JANUSZA WRÓBLA 5 marca 2024 r. https://kkwjanuszwrobel.my.canva.site/komitetwyborczywyborcowjanuszawrobla
Komisarz Wyborczy w Gdańsku I KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DZIAŁAMY DLA MIASTA PRUSZCZ GDAŃSKI 7 marca 2024 r. https://dzialamydlamiastapruszczgd.pl
Komisarz Wyborczy w Gdańsku I KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW DZIAŁAMY DLA POWIATU GDAŃSKIEGO 6 marca 2024 r. https://karolkardas.wixsite.com/dzialamydlapowiatugd
Komisarz Wyborczy w Gdańsku I KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARIUSZ ANDRZEJCZAK DLA GDAŃSKA 28 marca 2024 r. https://dlagdanska.pl/
Komisarz Wyborczy w Gdańsku I KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TAK! DLA GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI 6 marca 2024 r. https://takdlagminypruszczgdanski.com.pl
Komisarz Wyborczy w Gdańsku I KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „W IMIENIU SOPOCIAN” 26 marca 2024 r. https://wimieniusopocian.pl/
Komisarz Wyborczy w Gdańsku II KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MARKA CHARZEWSKIEGO 6 marca 2024 r. https://marekcharzewski.pl
Komisarz Wyborczy w Gdańsku II KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNY POWIAT SZTUMSKI    
Komisarz Wyborczy w Gdańsku II KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIŚLAŃSKA KOALICJA OBYWATELI 12 marca 2024 r. https://kwwpko.pl
Komisarz Wyborczy w Gdańsku II KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PRZYSZŁOŚĆ DLA POWIATU NOWODWORSKIEGO 8 marca 2024 r. https://sites.google.com/view/kwwprzysloscdlapowiatundg
Komisarz Wyborczy w Gdańsku II KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA POWIŚLA 5 marca 2024 r. https://razemdlapowisla.pl
Komisarz Wyborczy w Gdańsku II KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW PAWŁA DZIWOSZA 7 marca 2024 r. https://paweldziwosz.webnode.page
Komisarz Wyborczy w Gdańsku II KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW NASZE ŻUŁAWY I MIERZEJA 6 marca 2024 r. https://kwwnzm.tujest.pl
Komisarz Wyborczy w Gdańsku II KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW MIESZKAŃCY DLA POWIATU 6 marca 2024 r. https://kwwmieszkancydlapowiatu.pl
Komisarz Wyborczy w Gdańsku II KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KWIDZYNIACY 6 marca 2024 r. https://kwwkwidzyniacy.pl
Komisarz Wyborczy w Gdańsku II KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIŚLAŃSKA INICJATYWA SAMORZĄDOWA 6 marca 2024 r. https://www.powislanskainicjatywasamorzadowa.pl
Komisarz Wyborczy w Gdańsku II KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POROZUMIENIE SPOŁECZNO-SAMORZĄDOWE 7 marca 2024 r. https://sites.google.com/view/kwwporozumieniespol-sam/
Komisarz Wyborczy w Gdańsku II KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RAZEM DLA POWIATU MALBORSKIEGO    
Komisarz Wyborczy w Gdańsku II KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TAK! DLA POWIATU SZTUMSKIEGO 27 marca 2024 r. https://takdlapowiatusztumskiego.pl

Rejestr zmian

 • Data utworzenia

  29-03-2024 15:02

  Wprowadził:

  Dominika Guzińska

 • zobacz cały rejestr

 • Data modyfikacji

  29-03-2024 15:03

  Wprowadził:

  Dominika Guzińska

 • Data modyfikacji

  04-04-2024 12:32

  Wprowadził:

  Dominika Guzińska