Dane kontaktowe

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku

Dyrektor Delegatury:
Mirosława TORŁOP

siedziba Delegatury:
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

numery telefonów:
58 301 15 10
58 305 94 41

numer fax:
58 301 27 30

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP - /alw9ax630q/SkrytkaESP

godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 do 15.45

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur