AKTUALNOŚCI

 • POSTANOWIENIE Nr 34/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
 • POSTANOWIENIE Nr 28/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU I z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
 • KOMUNIKAT KOMISARZY WYBORCZYCH W GDAŃSKU z dnia 6 lutego 2019 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach zarządzonych w trakcie kadencji 2018-2023
 • Komunikaty Komisarza Wyborczego w Gdańsku I oraz Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Wyniki wyborów samorządowych na obszarze województwa pomorskiego
 • Terminarz akcji wyborczych odbywających się w toku kadencji samorządowej 2018-2023
 • Wykaz zmian w składach: rad miast i gmin powyżej 20 tys. mieszkańców, rad powiatów i Sejmiku Województwa Pomorskiego w kadencji 2018-2023

WYDARZENIA

 • Spotkanie Komisarza Wyborczego z uczestnikami II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” – Wybory samorządowe
 • Ulotka informacyjna na temat rejestru wyborców
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur