• Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych
  Postanowienie nr 437/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu nr 260/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Starogard Gdański
 • Postanowienie nr 438/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu nr 267/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Przywidz
  Postanowienie nr 439/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu nr 274/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Sopot
 • Postanowienie nr 440/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu nr 289/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Gdańsk
  Postanowiania Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych
 • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych
  Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Dzierzgoniu w okręgu wyborczym nr 13 zarządzone na dzień 14 lipca 2019 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gardeja w okręgu wyborczym nr 11 i nr 13 zarządzone na dzień 14 lipca 2019 r.
  POSTANOWIENIE Nr 89/2019 KOMISARZA WYBORCZEGO W GDAŃSKU II z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego