• Wybory uzupełniające do Rady Gminy Stegna w okręgu wyborczym nr 8 zarządzone na dzień 15 września 2019 r.
  Postanowiania Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 26 i 27 maja 2019 r. w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych
 • Postanowienie nr 572/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu nr 256/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Starogard Gdański
  Postanowienie nr 139/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 25 maja 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu nr 73/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Prabuty
 • Postanowiania Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych
  Postanowiania Komisarza Wyborczego w Gdańsku II w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych (od dnia 23 maja 2019 r.)
 • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian w składach obwodowych komisji wyborczych
  Postanowienie nr 437/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu nr 260/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Starogard Gdański
 • Postanowienie nr 438/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu nr 267/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Przywidz
  Postanowienie nr 439/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu nr 274/2019 Komisarza Wyborczego w Gdańsku I z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście Sopot