• DYREKTOR KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO DELEGATURY W GDAŃSKU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO RADCY
  Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
 • Wybory przedterminowe Prezydenta Miasta Gdańska zarządzone na dzień 3 marca 2019 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pszczółki w okręgu wyborczym nr 14 zarządzone na dzień 3 marca 2019 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Cedry Wielkie w okręgu wyborczym nr 14 zarządzone na dzień 28 kwietnia 2019 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Dzierzgoniu w okręgu wyborczym nr 1 zarządzone na dzień 7 kwietnia 2019 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Ryjewo w okręgu wyborczym nr 3 zarządzone na dzień 24 marca 2019 r.
  Dostęp do informacji publicznej
 • Terminarz akcji wyborczych odbywających się w toku kadencji samorządowej 2018-2023
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kaliska w okręgu wyborczym nr 2 zarządzone na dzień 20 stycznia 2019 r.