• Stan rejestru wyborców na dzień 31 grudnia 2016 r.
  Stan rejestru wyborców na dzień 30 września 2016 r.
 • Stan rejestru wyborców na dzień 30 czerwca 2016 r.
  Stan rejestru wyborców na dzień 31 marca 2016 r.
 • Stan rejestru wyborców na dzień 31 grudnia 2015 r.
  Stan rejestru wyborców na dzień 30 września 2015 r.
 • Stan rejestru wyborców na dzień 30 czerwca 2015 r.
  Stan rejestru wyborców na dzień 31 marca 2015 r.
 • Stan rejestru wyborców na dzień 31 grudnia 2014 r.
  Stan rejestru wyborców na dzień 30 września 2014 r.