Referendum w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Gniew przed upływem kadencji.

W dniu 16 listopada 2015 r. zostało złożone powiadomienie grupy obywateli o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Gniew przed upływem kadencji.

W dniu 12 stycznia 2016 r. do Komisarza Wyborczego w Gdańsku wpłynął wniosek o przeprowadzenie referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Gniew przed upływem kadencji.

W dniu 4 lutego 2016 r. Komisarz Wyborczy w Gdańsku wydał Postanowienie Nr 4/2016 w sprawie rozpatrzenia wniosku o przeprowadzenie referendum gminnego dotyczącego odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Gniew przed upływem kadencji, w którym wniosek ten odrzuca. Wyżej wymieniony wniosek nie spełnił wymagań przewidzianych w art. 4 pkt. 1 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy o referendum lokalnym (tj. Dz. U z 2013 r. poz. 706 ze zm.).

W dniu 4 maja 2016 r. Komisarz Wyborczy w Gdańsku wydał Postanowienie Nr 15/2016 o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Gniew przed upływem kadencji.

ZAŁĄCZNIKI
Rejestr zmian
  • Data utworzenia08-02-2016 11:13
    Wprowadził:
  • Data modyfikacji16-06-2017 14:37
    Wprowadził: